Privacybeleid

Privacy- en cookieverklaring                 

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeen komsten met Kachelkoning.nl, het Aanleg 3, Winsum . Kvk nummer 65482484.

Het betreft de website www.kachelkoning.nl,

18 mei 2018, Versie 1

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website, www.kachelkoning.nl, verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat www.chazelles .nl; www.olymberyl.nlwww.kachelkoning.nlwww.gasloosstoken.nl www.ourama.nl in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Deze worden gebruikt voor:

 • het verlenen van toegang tot onze website; voor het inloggen op uw persoonlijke account
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website; om gebruik te kunnen maken van de webshops en het plaatsen van bestellingen
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten; voor het opmaken en verzenden van de factuur en het verwerken van betalingsgegevens
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website; dit doen we door het verzamelen van cookies en het bijhouden van bezoekersgedrag
 • het verzenden van de nieuwsbrief; Voor het verzenden van de nieuwsbrief verwerken wij uw emailadres. Deze gegevens verwerken wij alleen als u ons daar toestemming toe heeft gegeven. Deze gegevens zullen wij bewaren totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens; Om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen spreken
 • bedrijfsgegevens; Om de klant te identificeren, voor onze administratie en om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen
 • e-mailadres; Om u een bevestiging te sturen van de registratie op de website en van gedane bestellingen, om u toegang te geven tot uw account, om de factuur toe te zenden, om nieuwsbrieven te sturen als u zich daarvoor heeft ingeschreven of als u een quickscan rapport heeft opgevraagd, voor verdere correspondentie of voor klantonderzoeken
 • (mobiel) telefoonnummer; Om contact met u op te nemen bij eventuele vragen
 • IP-adres; voor het bijhouden van bezoekersstatistieken

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Oudman Trade & Management bv maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de diverse functionaliteiten op deze websites mogelijk te maken om het advertentieaanbod voor u te verbeteren en om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag op onze website.

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Oudman Trade & Management bv of die van een derde partij.

Op onze websites worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de websites mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de websites te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen (advertentie cookies);
 • om het mogelijk te maken om onze websites te delen via social media (social media cookies).

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies:

 • Functionele / technische cookies: Deze cookies zorgen voor meer gebruiksvriendelijke website en mogen zonder uw toestemming worden geplaatst. Door het plaatsen van functionele/technische cookies zorgen we er onder meer voor dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren bij een bezoek aan onze websites. We bewaren deze cookies 5 jaar.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Oudman Trade & Management bv maakt gebruik van Google Analytics cookies en heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Wij gebruiken de volgende analytische cookies: Op deze website worden analytische cookies gebruikt. Analytische cookies worden gebruikt om onze websites te verbeteren op basis van het gedrag van onze bezoekers. Met de verkregen informatie kunnen we onder andere zien welke onderdelen van de websites veel bekeken worden. Zo kunnen we ervoor zorgen dat deze onderdelen ook eenvoudig te vinden zijn. Sommige analytische cookies mogen zonder uw toestemming worden geplaatst. Andere analytische cookies mogen we pas plaatsen nadat u toestemming heeft gegeven. We bewaren deze cookies 2 jaar.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier, ons een e-mail te sturen via info@kachelkoning.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0595-442974 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Kachelkoning Winsum, Het Aanleg 3, 9951 SJ Winsum, tel. 0595-442974 of info@kachelkoning.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Winkelwagen

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Verder winkelen